Труба армована спіральна FRANKISH® Ø 50 світло–сіра

Тру­би скла­да­ють­ся

з міцного спіралеподібного ПВХ кар­ка­са, за­ли­то­го м’яким ПВХ плас­ти­ка­том. Тру­би ма­ють ви­нят­ко­ву гнучкість, хо­ро­ши­ми діелектричними влас­ти­вос­тя­ми, глад­кою внутрішньою по­верх­нею. Во­ни хімічно стійки до більшості лугів і кис­лот, розчинів со­лей, тем­пе­ра­тур і не підтримують горіння.

Сфера використання:
для за­хис­ту зовнішніх ка­бель­них магістралей ланцюгів управління в ма­ши­нах і механізмах з ру­хо­ми­ми час­ти­на­ми, а та­кож при зовнішній проводці елек­троме­реж з час­ти­ми ви­ги­на­ми. Тру­би незамінні при монтажі елек­тро­ме­реж, що піддаються три­ва­лим вібраційним впли­вам.

Надзвичайно стійка до УФ–випромінювання!

Description

Переваги спіральних труб ТМ «FRANKISH»

Електротехнічні гнучкі спіральні тру­би, армовані ПВХ для за­хис­ту зовнішніх ка­бель­них магістралей ланцюгів управління
в ма­ши­нах і механізмах з ру­хо­ми­ми час­ти­на­ми, а та­кож при зовнішній проводці елек­троме­реж з час­ти­ми ви­ги­на­ми. Тру­би незамінні при монтажі елек­тро­ме­реж, що піддаються три­ва­лим вібраційним впли­вам.

Надзвичайно стійка до УФ–випромінювання!
Це підтверджено лабораторними випробуваннями.

Мо­жуть з’єднуватися

без за­сто­су­ван­ня спеціальних інструментів з глад­ки­ми тру­ба­ми, елек­трич­ни­ми ко­роб­ка­ми, ша­фа­ми і іншим об­лад­нан­ням, за­без­пе­чу­ю­чи ступінь за­хис­ту комунікацій IP65.

Технічні характеристики:

 • Матеріал пластифікований полівінілхлорид
 • t° монтажу 5 … + 60 °С
 • t° експлуатації -20 … +60 °С при відсутності механічних впливів
 • Мінімальний R вигину >: 2 зовнішніх Ø труби
 • Ударна міцність >: 2 Дж при -25 °С і 6 Дж при -5 °С
 • Стійкість до вигину =>: 5000 вигинів на кут 180° при +23 °С
 • Діелектрична міцність => 2000 В 50 Гц протягом 15 хвилин
 • Опір ізоляції =>: 100 МОм при 500 В протягом 1 хвилини
 • Стійкість при внутрішньому тиску 1 МПа
 • Стійкість до вакууму 2000 Па
 • Стійкість до кліматичних впливів гарантія 20 років

 

Additional information

Колір гофри

Діаметр Ø, мм

Довжина, м